Tabbar

Välstånd

När du får regelbundna data om din hästs rörelser kan du öka dess välstånd. Nuförtiden är hästträning mycket intensiv, vilket kan förorsaka olika fysiska problem. Ofta upptäcks sådana här skador för sent, vilket leder till klinikbesök som kunde ha undvikits. Horseteq hjälper att upptäcka tidiga tecken på hältor och ryggbesvär, så att du kan anpassa hästens träning genom att ge den mera vilo och/eller återhämtningstid.

Alla skador kan emellertid inte undvikas, och ibland behövs det en veterinärs hjälp. Tidigare har det inte funnits ett sätt att följa en hästs rehabilitering noggrant, men tack vare Horseteq kan du iaktta tillfrisknandet dagligen. Det är lätt att dela mätningsdata med veterinären, vilket medför att man inte behöver besöka veterinären lika ofta.

Prestationsförmåga

När en tävlingshäst tränas intensivt, kan det säkerställas genom att övervaka dess rörelser och följa att den utvecklas enligt planerna och att det inte finns något avvikande i dess prestation.

Alla avvikelser kan upptäckas i god tid, och hästen kan få lättare träning eller vila. Med hjälp av Horseteq kan sådan övervakning lätt bli en del av daglig träning.

KÖP