Möjlighet till fjärrövervakning för yrkesverksamma på hälsoområdet

Möjlighet till fjärrövervakning för yrkesverksamma på hälsoområdet

Med Horseteq kan du dela de dagliga mätuppgifterna med fysioterapeuter, veterinärer och andra yrkesverksamma inom hälsovården. Om det upptäcks något avvikande på ett tidigt stadium, kan det förhindras att din häst kommer till skada.

KÖP