Fördelar

Fördelar

Ju mera du mäter, desto mera vet du

När du regelbundet använder Horseteqs sensorer, lär du känna utgångsnivån av din hästs rörelser mot vilken det går att jämföra hästens prestationsförmåga. Detta hjälper dig att fastställa om hästen når sina träningsmål. När du känner din häst bättre, är det lättare att avgöra om den behöver hälsovårdshjälp, vilket minskar antalet onödiga klinikbesök.

Katso video

KÖP