Kunskap från varje steg

Värdefull information om din hästs
välstånd och prestationsförmåga – enkelt.

Tre skäl att välja Horseteq

Genuint kroppsburen rörelseanalysmetod för din häst

Genom att regelbundet analysera din hästs rörelser får du reda på saker som du annars inte skulle märka. Med Horseteqs kroppsburna sensorer samlar du viktig information om din hästs välstånd och prestationsförmåga varje dag.

Information om välstånd och prestationsförmåga

Med Horseteq kan du analysera din hästs gång och observera dess symmetri. Därtill får du information om hästens hastighet och puls*.
Allt detta hjälper dig att lägga upp träningsscheman och att säkerställa att din häst mår bra.

*Kompatibel med Polar Equine H3 -pulssensor

Möjlighet till fjärrövervakning för yrkesverksamma på hälsoområdet

Med Horseteq kan du dela de dagliga mätuppgifterna med fysioterapeuter, veterinärer och andra yrkesverksamma inom hälsovården. Om det upptäcks något avvikande på ett tidigt stadium, kan det förhindras att din häst kommer till skada.

En unik kombination av parametrar

Med hjälp av vår teknologi kan du mäta de följande saker i din hästs gång:

  • Steglängd
  • Stegfrekvens
  • Stegets slagkraft
  • Varaktighet av stegets svängfas
  • Varaktighet av steget på marken
  • Symmetri
  • Hastighet
  • Puls

Fördelar

Ju mera du mäter, desto mera vet du

När du regelbundet använder Horseteqs sensorer, lär du känna utgångsnivån av din hästs rörelser mot vilken det går att jämföra hästens prestationsförmåga. Detta hjälper dig att fastställa om hästen når sina träningsmål. När du känner din häst bättre, är det lättare att avgöra om den behöver hälsovårdshjälp, vilket minskar antalet onödiga klinikbesök.

Katso video

We are Horseteq

KÖP